Om oss

Vimmerby Fastighetsklubb är en ideell förening.

Föreningen har till syfte att bidra till en positiv utveckling av medlemmarnas fastigheter i Vimmerby och därigenom skapa förutsättning för en positiv och hållbar utveckling av handel-restaurant- och övrig konsumtionsrelaterad verksamhet i Vimmerby.

Föreningens mål är att inom området utbyta kunskap och erfarenhet av cityutveckling samt utveckling av stadskärnan med omgivning och därigenom skapa attraktiva fastigheter och lokal- och hyresgästsetableringar.

Medel för föreningens verksamhet skapas genom årliga medlemsavgifter och serviceavgifter.

Föreningen är öppen för alla privatpersoner eller juridiska personer som äger kommersiella fastigheter (inkluderande hyresfastigheter) i Vimmerby och vill verka för föreningens mål. Medlemskap söks skriftligt och erhålls genom lösandet av medlemsavgift.

Medlemmarna består i huvudsak av privatpersoner eller fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Vimmerby. Lejonparten av de centralt belägna fastigheten är representerade som medlemmar i föreningen och sammantaget innehar föreningens medlemmar en betydande del av Vimmerbys centrumnära fastigheter.

Förutom att inspirera och utveckla medlemsfastigheterna arbetar föreningen för att marknadsföra våra lediga lokaler.

Johan Hemmingsson
Styrelseordförande.